ත්‍රිකුනාමලය ප්‍රදේශයේ ප්‍රදාන පෙලේ හෝටලයක් විකිනේ(ආදායම් සහිත)

Rs 300,000,000

Hotel Features

 • CCTV Security system
 • Ceiling Fans
 • Elevator
 • Fully Air conditioned
 • Partly Air conditioned
 • Roof top
 • SLT Fiber line
 • SLT telephone line
 • Swimming Pool

Details

ත්‍රිකුනාමලය ප්‍රදේශයේ ප්‍රදාන පෙලේ හෝටලයක් විකිනේ(ආදායම් සහිත)
මහනුවර ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රධාන පාරේ පිහිටා ඇති හෝටල් ව්‍යාපාරය පර්චස් 407ක් පුරා පැතිරී ඇත (තවත් පර්චස් 33ක් නොමිලේ දෙන බැවින් මුළු ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස් 437ක් වනු ඇත), හෝටල් නවාතැන් සපයමින් අඩි 100කට වඩා පළල ඉදිරිපස ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා, සහ ද ඇත. අවන්හලක්, අමුත්තන්ගේ නිවසක්, වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සහ හෝටලයේ උත්සව ශාලාවක්.

– හෝටලයේ සුඛෝපභෝගී කාමර 15ක්, කාමර 19ක්, ආපනශාලාවක් සහ අමුත්තන් 250කට නවාතැන් ගත හැකි පූර්ණ A/C උත්සව ශාලාවක් ඇත.

– A ශ්‍රේණියේ ආගන්තුක නිවසක් සඳහා බලපත්‍රයක් සහ මත්පැන් සඳහා FL7 සහ FL8 බලපත්‍රයක් අප සතුව ඇත. අලුත් කරන්න විතරයි ඕන

– අපට උදේ 10 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා මත්පැන් සැපයිය හැකිය.

ත්‍රිකුණාමලය නගරයට 3km
උණු දිය උල්පත් වලට 3km
ත්‍රිකුණාමලය නගර වෙරළට කිලෝමීටර් 2.4 කි
කෝනේශ්වරම් කෝවිලට කිලෝමීටර් 5යි
නිලාවේලි වෙරළට 8km
marble beach වෙරළට කිලෝමීටර 8 කි
ප්‍රීමා වෙත කිලෝමීටර 4 කි
ටෝකියෝ සිමෙන්තියට 3km
Chainabay ගුවන් තොටුපළට 6km
Chainabay වරායට 4.5km
ව්‍යාපාරයේ වසර 20කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.

අපට කාමර පහසුකම්, ආපනශාලා, මංගල උත්සව, සම්මන්ත්‍රණ, බාර් සහ දැවැන්ත වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇත.

ඩිලක්ස් කාමර 15ක්, බජට් රූම් 19ක්, ආසන 250ක් සහිත උත්සව ශාලාවක් සහිත හෝටලයක් හිමි වේ.

ඔබට හෝටලයක් සමඟ දැවැන්ත මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ගොඩනගා ගත හැකිය
නිවසක් සහ ආපන ශාලාවක් සහිත නව සුවිසල් සුපර් මාර්කට් සෑදීමට හැකිය.

විකිණීමට හේතුව අයිතිකරු පදිංචිය වෙනස් කිරීමයි.
Leading Hotel For Sale In Trincomalee (Earnings)
Located on the Kandy-Trincomalee main road, the hotel business is spread over 407 perches (another 33 perches will be free, bringing the total area to 437 perches), with hotel accommodations over 100 feet wide facing the main road, and. A restaurant, a guest house, parking facilities and a banquet hall at the hotel.

– The hotel has 15 luxury rooms, 19 bedrooms, a restaurant and a full A / C banquet hall that can accommodate up to 250 guests.

– We have a license for a Grade A guest house and an FL7 and FL8 license for liquor. Just need to renew

– We can serve alcohol from 10 am to 12 midnight.

3km to Trincomalee town
3km to hot springs
Trincomalee is 2.4 km from the city beach
5 km to Koneshwaram Kovil
8km to Nilaveli beach
marble beach 8 km to the beach
4 km to Prima
3km to Tokyo Cement
6km to Chainabay Airport
4.5km to Chainabay Harbor
Has over 20 years of experience in the business.

We have room facilities, restaurants, weddings, conferences, bars and massive parking.

The hotel has 15 deluxe rooms, 19 budget rooms and a banquet hall with 250 seats.

You can build a huge apartment complex with a hotel
It is possible to create a new supermarket with a house and a restaurant.

The reason for the sale is that the owner changed residence.

 • ID: 9370
 • Published: April 26, 2022
 • Last Update: April 26, 2022
 • Views: 105